Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.
  • Търсене по карта
в рамките на Километри,  Напред 
  Начин на трайно ползване Категория Област Община Землище Категория Цена (дка) Дата на публикуване
Временно неизползваема нива, Нива, Ливада, Лозе, Зеленчукова градина, Използваема нива, Затревена нива, Използваема ливада, Посевна площ арендува Варна Провадия Петров дол 1, 2, 3, 5 50 BGN 03.02.2018
Лозе арендува Бургас Сунгурларе Славянци 6 21.11.2016
Нива арендува Стара Загора Раднево Сърнево 3, 4, 5 35 BGN 09.06.2016
Други арендува Пазарджик Брацигово Розово 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 21.05.2016
Нива, Ливада, Мери и пасища, Използваема нива, Изоставена нива, Затревена нива, Земеделска територия, Трайни насаждения, Използваема ливада, Пасище, Посевна площ, Други арендува Пловдив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 50 BGN 14.02.2016
Нива, Ливада, Зеленчукова градина, Използваема нива, Затревена нива, Използваема ливада, Пасище, Посевна площ арендува Велико Търново Златарица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 03.12.2015
Как да търсите земеделски земи върху карта?