Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите гори ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Нива, Овощна градина, Използваема ливада, Полска култура, Посевна площ (купува)
област София
Нива (за продажба)
област Стара Загора община Стара Загора землище Стара Загора
Цена (дка): 1 BGN |  
Нива (купува)
Нива, Ливада, Лозе, Овощна градина, Зеленчукова градина, Използваема нива, Изоставена нива, Пасище, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Ловеч община Ловеч землище Ловеч
Нива (за продажба)
област Бургас община Приморско землище Веселие
Цена (дка): 600 BGN |  
Нива (за продажба)
област Благоевград община Сандански
Цена (дка): 6,000 BGN |  
Други (за продажба)
област Габрово община Габрово землище Мичковци
Цена (дка): 1 BGN |  
Нива, Посевна площ (купува)
Нива (купува)
област Бургас община Камено
Нива (купува)
област Бургас община Айтос
Как да търсите земеделски земи върху карта?