Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите елин пелин ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Нива, Овощна градина, Използваема ливада, Полска култура, Посевна площ (купува)
област София
Нива, Използваема нива, Използваема ливада, Посевна площ (купува)
област София (столица) община Столична
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Велико Търново община Велико Търново
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Шумен община Велики Преслав
Временно неизползваема нива, Нива, Ливада, Мери и пасища, Използваема нива, Изоставена нива, Затревена нива, Земеделска територия, Използваема ливада, Пасище, Посевна площ, Други (купува)
област София община Елин Пелин землище Григорево
Нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Шумен
Нива (купува)
област Шумен
Нива (купува)
Временно неизползваема нива, Нива, Ливада, Лозе, Овощна градина, Мери и пасища, Зеленчукова градина, Използваема нива, Изоставена нива, Затревена нива, Земеделска територия (купува)
област Враца община Бяла Слатина землище Бяла Слатина
Как да търсите земеделски земи върху карта?