Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите елин пелин ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Нива, Овощна градина, Използваема ливада, Полска култура, Посевна площ (купува)
област София
Нива, Използваема нива, Използваема ливада, Посевна площ (купува)
област София (столица) община Столична
Нива (за продажба)
област Бургас община Приморско землище Веселие
Цена (дка): 600 BGN |  
Нива (купува)
област Велико Търново община Горна Оряховица землище Долна Оряховица
Нива (купува)
област Велико Търново община Павликени землище Патреш
Нива (купува)
област Велико Търново община Полски Тръмбеш
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Велико Търново община Велико Търново
Временно неизползваема нива, Нива (купува)
област Велико Търново община Свищов
Временно неизползваема нива, Нива (купува)
област Велико Търново община Полски Тръмбеш
Как да търсите земеделски земи върху карта?