Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите Плевен ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Нива, Земеделска територия, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм
Нива, Земеделска територия, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм
Нива, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм
Нива (купува)
област Велико Търново община Горна Оряховица землище Долна Оряховица
Използваема нива (за продажба)
област Велико Търново община Велико Търново землище Ново село
Цена (дка): 560 BGN |  
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Плевен община Плевен
Временно неизползваема нива, Нива (купува)
област Плевен община Долни Дъбник
Временно неизползваема нива, Нива (купува)
област Плевен община Долна Митрополия
Как да търсите земеделски земи върху карта?