Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите Горна Малина ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Нива (арендува)
област Стара Загора община Раднево землище Сърнево
35 BGN |  
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Велико Търново община Горна Оряховица
Временно неизползваема нива, Нива, Ливада, Мери и пасища, Използваема нива, Изоставена нива, Затревена нива, Земеделска територия, Използваема ливада, Пасище, Посевна площ, Други (купува)
област София община Елин Пелин землище Григорево
Нива (купува)
област София (столица) община Столична землище София
Нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
Нива (купува)
област София (столица) община Столична землище Негован
Нива (купува)
Нива (купува)
област Русе община Борово
Нива, Използваема нива, Земеделска територия (арендува)
област Добрич община Генерал Тошево землище Пленимир
Временно неизползваема нива, Нива, Ливада, Лозе, Овощна градина, Мери и пасища, Зеленчукова градина, Използваема нива, Изоставена нива, Затревена нива, Земеделска територия (купува)
Как да търсите земеделски земи върху карта?