Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.Купува

Zemedelski.com дава възможност за публикуване на обяви за продажба на земеделска земя, покупка на земеделска земя, отдаване под аренда на земеделска земя и арендуване на земеделски земи, от частни лица и агенции.
Сайта позволява търсене по зададени критерии или директно върху географска карта на България, чрез очертаване на конкретен район.
Подреждане на обявите: Начин на трайно ползване | Категория | Област | Община | Землище | Цена в лева за 1 дка Списък
Нива (купува)
област Бургас община Бургас землище Маринка
Нива, Овощна градина, Използваема ливада, Полска култура, Посевна площ (купува)
област София
Нива, Използваема нива, Използваема ливада, Посевна площ (купува)
област София (столица) община Столична
Нива (купува)
Нива, Използваема нива, Полска култура (купува)
област Стара Загора община Братя Даскалови
Нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм землище Златия
Нива, Ливада, Лозе, Овощна градина, Зеленчукова градина, Използваема нива, Изоставена нива, Пасище, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Ловеч община Ловеч землище Ловеч
Нива (купува)
област Хасково община Хасково землище Книжовник
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм
Нива, Земеделска територия, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм
Как да търсите земеделски земи върху карта?