Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите Земи България ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Нива (купува)
Нива (за продажба)
област Ямбол община Ямбол землище Ямбол
Цена (дка): 748 BGN |  
Нива, Използваема нива, Посевна площ (купува)
област Хасково
Временно неизползваема нива (за продажба)
област Габрово община Габрово землище Габрово
Цена (дка): 300 BGN |  
Временно неизползваема нива, Нива, Ливада, Лозе, Овощна градина, Мери и пасища, Използваема нива, Изоставена нива, Затревена нива, Земеделска територия, Трайни насаждения (купува)
област Варна община Варна землище Варна
Нива, Използваема нива, Земеделска територия (купува)
област Плевен община Кнежа землище Кнежа
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Враца община Криводол
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Враца община Козлодуй
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Враца община Бяла Слатина
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Враца община Борован
Как да търсите земеделски земи върху карта?