Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите Земеделски земи ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Нива (купува)
област Бургас община Бургас землище Маринка
Нива, Овощна градина, Използваема ливада, Полска култура, Посевна площ (купува)
област София
Нива, Използваема нива, Използваема ливада, Посевна площ (купува)
област София (столица) община Столична
Нива (купува)
Нива (за продажба)
област Пловдив община Карлово землище Певците
Цена (дка): 800 BGN |  
Нива, Използваема нива, Полска култура (купува)
област Стара Загора община Братя Даскалови
Нива (за продажба)
област Пловдив община Карлово землище Певците
Цена (дка): 800 BGN |  
Нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм землище Златия
Нива (за продажба)
област Пловдив община Карлово землище Певците
Цена (дка): 800 BGN |  
Нива, Ливада, Лозе, Овощна градина, Зеленчукова градина, Използваема нива, Изоставена нива, Пасище, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Ловеч община Ловеч землище Ловеч
Как да търсите земеделски земи върху карта?