Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите Митове и легенди за Силистра ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Нива (купува)
област Бургас община Бургас землище Маринка
Нива, Овощна градина, Използваема ливада, Полска култура, Посевна площ (купува)
област София
Нива, Използваема нива, Използваема ливада, Посевна площ (купува)
област София (столица) община Столична
Нива (за продажба)
област Стара Загора община Стара Загора землище Стара Загора
Цена (дка): 1 BGN |  
Нива (за продажба)
област Пловдив община Карлово землище Певците
Цена (дка): 800 BGN |  
Нива, Използваема нива, Полска култура (купува)
област Стара Загора община Братя Даскалови
Нива (за продажба)
област Пловдив община Карлово землище Певците
Цена (дка): 800 BGN |  
Нива (за продажба)
област Пловдив община Карлово землище Певците
Цена (дка): 800 BGN |  
Нива, Ливада, Лозе, Овощна градина, Зеленчукова градина, Използваема нива, Изоставена нива, Пасище, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Ловеч община Ловеч землище Ловеч
Нива (за продажба)
област Ямбол община Ямбол землище Ямбол
Цена (дка): 748 BGN |  
Как да търсите земеделски земи върху карта?