Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите Земи с висока природна стойност ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Нива (за продажба)
област Ямбол община Ямбол землище Ямбол
Цена (дка): 748 BGN |  
Нива, Лозе (купува)
област Варна
Нива, Лозе, Използваема нива (купува)
област Варна
Нива (купува)
област Бургас община Бургас
Нива, Лозе, Използваема нива, Земеделска територия (купува)
област Варна община Варна
Временно неизползваема нива (за продажба)
област Габрово община Габрово землище Габрово
Цена (дка): 300 BGN |  
Нива, Други (за продажба)
област София община Годеч землище Гинци
Цена (дка): 1,000 BGN |  
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Якимово
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Берковица
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Якимово
Как да търсите земеделски земи върху карта?