Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите Земи с висока природна стойност ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Нива (за продажба)
област Ямбол община Ямбол землище Ямбол
Цена (дка): 748 BGN |  
Нива, Лозе (купува)
област Варна
Нива, Лозе, Използваема нива (купува)
област Варна
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Якимово
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Медковец
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Лом
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Брусарци
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Бойчиновци
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Видин община Видин
Как да търсите земеделски земи върху карта?