Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Условия за ползване

Вие се съгласявате:

1.1. Чрез използването и/или посещението на този уебсайт (включително цялото съдържание и функционалност достъпни чрез Zemedelski.com името и Zemedelski.com уебсайт) Вие се съгласявате с тези условия за ползване. Ако не сте съгласни с което и да е от тези условия, моля не използвайте уебсайтът Zemedelski.com.

1.2. Въпреки че Zemedelski.com ще Ви информира за промени, настъпили в тези условия, Вие трябва периодично да се информирате за актуалната версия. Zemedelski.com има правото да променя условията за ползване и Вие се съгласявате да сте обвързани с тези модификации и промени.

2. Поведение в Zemedelski.com:
Вие се задължавате:
 2.1. Да не обиждате или злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на Zemedelski.com
2.2. Да не публикувате повече от една обява за един и същи имот
2.3. Да не публикувате невярна или подвеждаща информация, в частност несъответсващи снимки, чужди или импулсни телефони
2.4. Да не изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни, промоционални материали, линкове, препратки и/или лога на други сайтове за имоти в текста на обявите и/или във фирменото лого


3. Zemedelski.com уебсайт

3.1. Уебсайтът Zemedelski.com може да съдържа препратки към сайтове, които не са притежание на Zemedelski.com. Zemedelski.com няма контрол и не носи отговорност върху съдържанието, правата или практиките на уебсайтове, които не са притежание на Zemedelski.com. В тази връзка, Zemedelski.com не цензурира или преработва съдържание от сайтове, притежание на трети страни. Използвайки този уебсайт, Вие освобождавате Zemedelski.com от всякакви юридически въпроси, възникнали от Вашата употреба на каквито и да е уебсайтове на трети страни.

3.2. В тази връзка, ние Ви съветваме да бъдете наясно, когато напускате Zemedelski.com уебсайта, че трябва да се запознавате условията за ползване на всеки един уебсайт, който посещавате.


4. Zemedelski.com профил

4.1. Във връзка с използването на пълната функционалност на уебсайта, Вие ще трябва да създадете Zemedelski.com профил. Вие не можете да ползвате чужд профил без позволение. Когато създавате Вашият профил, трябва да въведете адекватна и пълна информация. Вие единствено сте отговорен за дейностите по вашият профил и Вие трябва да предпазвате паролата си за достъп до профила от неоторизирани посещения. Вие трябва да уведомявате Zemedelski.com незабавно, в случай на нежелан достъп до вашия профил.

4.2. Въпреки че Zemedelski.com не носи отговорност за загуби във Вашия профил, причинени от неоторизиран достъп, Вие можете да бъдете отговорни за загуби на Zemedelski.com за такъв достъп.


5. Общи правила за ползване на уебсайта – позволения и рестрикции

С описаните по-долу Условия за ползване Zemedelski.com регламентира достъпа и употребата на уебсайта.

5.1. Вие се съгласявате да не разпространявате в която и да е среда, част от уебсайта, включително, но не ограничено с материалите, качени от потребители без писмено оторизиране от страна на Zemedelski.com.

5.2. Използвайки Zemedelski.com се съгласявате да не използвате или пускате в употреба всякакви автоматизиращи системи.

5.3. Използвайки Zemedelski.com се съгласявате да не придобивате лични данни, включително имена на профили, от уебсайта за всякакви търговски цели. Вие се съгласявате да не асоциирате с търговска цел потребителите на уебсайта.

5.4. Употребявайки уебсайта, Вие се съгласявате с Условията за ползване на Zemedelski.com и всички приложими закони на местно, национално и международно ниво.

5.5. Zemedelski.com запазва правото си на промени в уебсайта и Условията за неговата употреба.


6. Вашето използване на съдържанието на този уебсайт

В допълнение към основните рестрикции описани по-горе, следните рестрикции и условия обуславят използването на съдържанието в уебсайта Zemedelski.com.

6.1. Съдържанието на Zemedelski.com, с изключение на Потребителското съдържание, включващо, но не ограничено до текст, софтуер, скриптове, графики, фотографии, звуци, музика, видео, интерактивни приложения, търговски марки и лога са собственост или лицензирани за Zemedelski.com, са обект на авторското право. Съдържанието на уебсайта Ви се предоставя за Ваша информация и лична употреба и не може да бъде копирана, изтегляна, репродуцирана, разпространявана, показвана, продавана, лицензирана или експлоатирана за каквито и да е други цели без предварително писмено съгласие от собствениците на съдържанието. Zemedelski.com запазва всички права незаявени по отношение на Уебсайта и Съдържанието.

6.2. Вие имате до достъп до Потребителското съдържание единствено:

    * за Ваша информация и лична употреба;
    * както е предвидено в нормалната функционалност на Zemedelski.com;

6.3. Вие имате достъп до Съдържанието на Zemedelski.com, Потребителското съдържание и друго съдържание само по начина описан в този Договор.

6.4. Вие се съгласявате да не участвате в употребата, копирането или разпространението на всяка една част от Съдържанието, с изключение на изрично позволените тук.

6.5. Вие сте наясно, че когато използвате уебсайта Zemedelski.com Вие ще бъдете изложен на потребителско представяне от различни източници, Zemedelski.com не носи отговорност за акуратността, ползваемоста и сигурността или авторските права на или свързани с такива потребителски представяния. В допълнение Вие разбирате и приемате, че сте изложен на потребителско представяне, което може да бъде агресивно, некоректно, недостойно и Zemedelski.com не носи отговорност за такива действия, както и не трябва да бъде въвличан във възникнали по такъв повод съдебни спорове.


7. Вашето потребителско съдържание

7.1. Като регистриран потребител на Zemedelski.com Вие можете да въвеждате текстово съдържание. Текстовото съдържание са свързани с Потребителско съдържание. Вие разбирате, че когато подобно съдържание е публикувано Zemedelski.com не гарантира конфиденциалност по отношение на Потребителско съдържание.

7.2. Вие единствено сте отговорен за съдържанието, което публикувате и последствията свързани с публикуването му. В тази връзка, публикувайки съдържание Вие потвърждавате, че притежавате съдържанието или правата за него и оторизирате Zemedelski.com да използва патент, търговска марка, търговска тайна или други права в и за всяко Потребителско съдържание.


8. Плащания в Zemedelski.com
8.1. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта Zemedelski.com се извършват по електронен път, банков път или чрез мобилните оператори на територията на Република България посредством технологията SMS (Short Message Services). Цените на услугите се обявяват от сайта.
8.2. Zemedelski.com не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS- съобщения.


С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта Ви, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Zemedelski.com.
 
 
Как да търсите земеделски земи върху карта?