Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите Земеделски земи цени ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Нива (купува)
област Хасково община Хасково землище Книжовник
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм
Нива, Земеделска територия, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм
Нива (за продажба)
област Бургас община Приморско землище Веселие
Цена (дка): 600 BGN |  
Нива, Използваема нива, Използваема ливада, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Бойчиновци землище Владимирово
Нива, Земеделска територия, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм
Нива, Изоставена нива (за продажба)
област Варна община Долни чифлик землище Солник
Цена (дка): 550 BGN |  
Нива (за продажба)
област Разград община Кубрат землище Кубрат
Цена (дка): 2,300 BGN |  
Нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Монтана община Вълчедръм
Как да търсите земеделски земи върху карта?