Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите Земеделски земи цени ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Пасище (за продажба)
област Хасково община Любимец землище Дъбовец
Цена (дка): 999 EUR |  
Временно неизползваема нива, Нива, Ливада, Мери и пасища, Използваема нива, Затревена нива, Земеделска територия, Използваема ливада, Пасище, Посевна площ (купува)
област Монтана
Временно неизползваема нива, Нива, Ливада, Мери и пасища, Използваема нива, Затревена нива, Земеделска територия, Използваема ливада, Пасище, Посевна площ (купува)
област Видин
Нива, Земеделска територия (купува)
област Силистра
Нива (купува)
област Добрич
Нива (арендува)
област Пазарджик община Пазарджик землище Алеко Константиново
40 BGN |  
Как да търсите земеделски земи върху карта?