Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.

Търсите Земи България ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Временно неизползваема нива, Ливада, Лозе, Овощна градина, Мери и пасища, Зеленчукова градина, Използваема нива, Изоставена нива, Затревена нива, Земеделска територия (купува)
област Враца община Мездра землище Горна Бешовица
Използваема нива (за продажба)
област Велико Търново община Елена
Цена (дка): 1,200 BGN |  
Посевна площ (за продажба)
област Пловдив община Пловдив землище Пловдив
Цена (дка): 10,000 BGN |  
Нива (за продажба)
област Добрич община Шабла землище Шабла
Цена (дка): 1,700 BGN |  
Нива, Използваема нива (купува)
област Стара Загора община Раднево
Временно неизползваема нива, Нива, Ливада, Лозе, Овощна градина, Мери и пасища, Зеленчукова градина, Използваема нива, Изоставена нива, Затревена нива, Земеделска територия (купува)
област Търговище
Временно неизползваема нива, Нива, Ливада, Лозе, Овощна градина, Мери и пасища, Зеленчукова градина, Използваема нива, Изоставена нива, Затревена нива, Земеделска територия (купува)
област Ловеч община Ловеч
Нива (купува)
Ливада (купува)
област София
Как да търсите земеделски земи върху карта?