Търсите Лясковец ?

Подреждане на обявите: Тип на категорията | Категория | Дата на регистриране Списък
Нива, Използваема нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
област Велико Търново община Лясковец
Нива, Полска култура, Посевна площ (купува)
Временно неизползваема нива, Нива, Ливада, Лозе, Овощна градина, Мери и пасища, Зеленчукова градина, Използваема нива, Изоставена нива, Затревена нива, Земеделска територия (купува)
Нива, Ливада, Лозе, Овощна градина, Пасище, Други (купува)
Как да търсите земеделски земи върху карта?