Вие се намирате на адрес на конкретна област и виждате само обявите, които са публикувани в областта. Натиснете логото на сайта, за да видите всички обяви.Арендува

Zemedelski.com дава възможност за публикуване на обяви за продажба на земеделска земя, покупка на земеделска земя, отдаване под аренда на земеделска земя и арендуване на земеделски земи, от частни лица и агенции.
Сайта позволява търсене по зададени критерии или директно върху географска карта на България, чрез очертаване на конкретен район.
Подреждане на обявите: Начин на трайно ползване | Категория | Област | Община | Землище | Цена (дка) Списък
Временно неизползваема нива, Нива, Ливада, Лозе, Зеленчукова градина, Използваема нива, Затревена нива, Използваема ливада, Посевна площ (арендува)
област Варна община Провадия землище Петров дол
50 BGN |  
Лозе (арендува)
област Бургас община Сунгурларе землище Славянци
Нива (арендува)
област Стара Загора община Раднево землище Сърнево
35 BGN |  
Други (арендува)
област Пазарджик община Брацигово землище Розово
Нива, Ливада, Мери и пасища, Използваема нива, Изоставена нива, Затревена нива, Земеделска територия, Трайни насаждения, Използваема ливада, Пасище, Посевна площ, Други (арендува)
област Пловдив
50 BGN |  
Нива, Ливада, Зеленчукова градина, Използваема нива, Затревена нива, Използваема ливада, Пасище, Посевна площ (арендува)
област Велико Търново община Златарица
Нива, Използваема нива, Земеделска територия (арендува)
област Добрич община Генерал Тошево землище Пленимир
Временно неизползваема нива, Нива, Изоставена нива, Земеделска територия, Полска култура (арендува)
област Варна
Нива (арендува)
област Бургас община Карнобат землище Сан-Стефано
Нива, Лозе (арендува)
област Търговище
Как да търсите земеделски земи върху карта?